Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief

Omdat wij inmiddels meer dan 2500 patiënten hebben gezien, en zoveel onderzoek uitgevoerd is, en bovendien kunnen terugvallen op een database van meer dan 1100 patiënten waarbij van alles is vastgelegd, beschikken wij over een uitgebreide expertise op dit gebied. Daarom kunnen we, mede op verzoek van collega artsen die zich met ACNES bezighouden, geregeld patiënten ter second opinionbeoordelen. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig om nieuwe diagnostische middelen en behandelingen uit te zoeken en vragen daarom praktisch al onze patiënten of ze willen participeren in een of ander onderzoek. 

In 2018 is door ons in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Ouder en Patiëntenorganisaties, de VSOP, en de ACNES Foundation  een landelijk netwerk opgericht om te komen tot uniforme afspraken over diagnostiek en behandeling van ACNES en om te zorgen dat patiënten sneller in hun eigen regio terecht kunnen.

 

TERUG NAAR PAGINA MÁXIMA MEDISCH CENTRUM

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Sinds 2002 zijn wij betrokken bij dit specifieke buikwandpijn probleem waar we in 2006 met een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde aandacht voor vroegen. Vanaf het begin doen we gericht onderzoek naar deze pijn, hetgeen geresulteerd heeft in rond de 20 publicaties hierover en drie proefschriften, terwijl nog drie andere promoties hierop in 2019 verwacht worden. Met recht kan gesteld worden dat er veel expertise bij ons bestaat. We doen deze specifieke polikliniek afwisselend met 5 betrokken chirurgen: van Dijk, van Eerten, Loos, Roumen en Scheltinga. Daarnaast hebben wij steeds een vaste arts-onderzoeker (momenteel Heukensfeldt Jansen) en een gespecialiseerde physician assistant (PA, Rosanne van Dungen), die zich full-time bezig houdt met buikwandpijn en liespijn. 

Iedere patiënt die naar ons verwezen wordt, krijgt het verzoek om een gerichte vragenlijst en toestemmingsformulier voor eventueel nader onderzoek en het bewaren van gegevens in te vullen. Bij het eerste consult wordt uitgebreid ingegaan op het klachtenpatroon en een gericht lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Daarnaast worden zo nodig oude gegevens opgevraagd. Daarna wordt in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld. Wij werken hierbij ook samen met onze pijnspecialisten (anesthesisten), klinisch psychologen, fysiotherapeuten (onder andere bedreven in dry needling en bindweefselmassage en manueel-artsen, en neurologen.

Inmiddels hebben wij een gericht behandelalgoritme opgesteld 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Wij zouden graag zien dat ACNES een normaal bekende en snel gestelde diagnose is, die bij alle huisartsen en specialisten die met mensen met buikpijn te maken krijgen op het netvlies staat. Behandeling is in feite niet moeilijk en zou overal moeten kunnen plaats vinden. Wij zijn een groot voorstander van een landelijk netwerk van artsen en klinieken die zich bezighouden met dit bijzondere pijnsyndroom. Wij zien ons zelf als aanjagers van verdergaand onderzoek in dit probleemgebied.

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

©2017 Acnes Foundation. Patiënten Platform All Rights Reserved.

Search