Doelstellingen Acnes Foundation

  • De stichting heeft als missie bekendheid te geven aan de aandoening Acnes. Zowel nationaal als internationaal.

  • De Acnes Foundation geeft voorlichting aan betrokken partijen, zoals huisartsen specialisten en paramedici ten einde hen bekendheid te geven aan de aandoening Acnes en hen op een simpele wijze de diagnose te kunnen laten stellen.                                                                                                                                
  • Het in kaart brengen van behandelaars, welke op de hoogte zijn van de aandoening en die de aandoening kunnen behandelen. Daarnaast het motiveren van hulpverleners de aandoening Acnes te herkennen en erkennen.
  • De voorlichting hierover kan in alle vormen plaatsen vinden. d.w.z. via digitale media -  live communicatie – ambassadeurs en overige in te zetten kanalen.
  • Om dit ten uitvoer te brengen zal de stichting zich  bezighouden met werven van fondsen ten einde bovenstaande te kunnen realiseren en meer onderzoek te kunnen laten doen naar deze aandoening.
  • Het geven van ondersteuning, aan zowel patiënten als familie en direct betrokkenen van hen.

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we steun en advies geven aan hen die die pijnten gevolge van Acnes hebben.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

©2017 Acnes Foundation. Patiënten Platform All Rights Reserved.

Search