Doelstellingen Acnes Foundation

  • De stichting heeft als missie bekendheid te geven aan de aandoening Acnes. Zowel nationaal als internationaal.

  • De Acnes Foundation geeft voorlichting aan betrokken partijen, zoals huisartsen specialisten en paramedici ten einde hen bekendheid te geven aan de aandoening Acnes en hen op een simpele wijze de diagnose te kunnen laten stellen.                                                                                                                                
  • Het in kaart brengen van behandelaars, welke op de hoogte zijn van de aandoening en die de aandoening kunnen behandelen. Daarnaast het motiveren van hulpverleners de aandoening Acnes te herkennen en erkennen.
  • De voorlichting hierover kan in alle vormen plaatsen vinden. d.w.z. via digitale media -  live communicatie – ambassadeurs en overige in te zetten kanalen.
  • Om dit ten uitvoer te brengen zal de stichting zich  bezighouden met werven van fondsen ten einde bovenstaande te kunnen realiseren en meer onderzoek te kunnen laten doen naar deze aandoening.
  • Het geven van ondersteuning, aan zowel patiënten als familie en direct betrokkenen van hen.

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

Search