Medische adviesraad van de ACNES foundation

De medische adviesraad van Acnes Foundation staat met hun medische kennis over de aandoening de stichting met raad en daad bij en houdt ons op de hoogte van alle medische ontwikkelingen aangaande Acnes. Daarnaast kan de stichting bij vraagstukken te allen tijde een beroep op hen doen. Ook controleren zij of de voorlichting welke door de stichting aan derden wordt gegeven op inhoud klopt.

Voor de goede orde de leden van de medische adviesraad zijn via de site niet rechtstreeks te benaderen. Wel staat bij elk van hen een link naar de instelling waar zij werkzaam zijn.

dr. Rudi Roumen

acnes, Medische Adviesraad, Maxima Medisch Centrum

dr. Sander Romijn

acnes, Medische Adviesraad, Jeroen Boschziekenhuis

Frank Wolfhagen

acnes, Medische Adviesraad, Albert Schweitzerziekenhuis

Olivier Boelens

acnes, Medische Adviesraad, Maasziekenhuizen Pantein

Jan Willem Kallewaard

acnes, Medische Adviesraad

Sabine Theuns-Valks

acnes, Medische Adviesraad, Albert Schweitzerziekenhuis

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we steun en advies geven aan hen die die pijnten gevolge van Acnes hebben.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

©2017 Acnes Foundation. Patiënten Platform All Rights Reserved.

Search