Medische adviesraad van de ACNES foundation

De medische adviesraad van Acnes Foundation staat met hun medische kennis over de aandoening de stichting met raad en daad bij en houdt ons op de hoogte van alle medische ontwikkelingen aangaande Acnes. Daarnaast kan de stichting bij vraagstukken te allen tijde een beroep op hen doen. Ook controleren zij of de voorlichting welke door de stichting aan derden wordt gegeven op inhoud klopt.

Voor de goede orde de leden van de medische adviesraad zijn via de site niet rechtstreeks te benaderen. Wel staat bij elk van hen een link naar de instelling waar zij werkzaam zijn.

dr. Rudi Roumen

acnes, Medische Adviesraad, Maxima Medisch Centrum

dr. Sander Romijn

acnes, Medische Adviesraad, Jeroen Boschziekenhuis

Frank Wolfhagen

acnes, Medische Adviesraad, Albert Schweitzerziekenhuis

Olivier Boelens

acnes, Medische Adviesraad, Maasziekenhuizen Pantein

Jan Willem Kallewaard

acnes, Medische Adviesraad

Sabine Theuns-Valks

acnes, Medische Adviesraad, Albert Schweitzerziekenhuis

acnes logo

Stichting Acnes Foundation.

Vanadiumweg 11f

3812 PX Amersfoort

K.v.K. 70313342

 ING : NL 67 INGB 0008 1044 25

Onze Missie

We kunnen Acnes niet de wereld uithelpen, maar we kunnen wel helpen dat iedereen die door Acnes getroffen wordt, adequaat geholpen wordt. Dit kan door de zorgverleners te doordringen van het feit dat Acnes een bijzondere aandoening is en de diagnose op een simpele wijze kan worden gesteld. Daarnaast kunnen we  advies geven aan hen die de aandoening Acnes hebben waar centra zijn die Acnes behandelen.

Privacy

De Acnes Foundation hanteert met grote zorg een ieders privacy.

Vooruitlopend op de wetgeving, welke ingaat per 28 mei 2018 hebben wij een privacyregelement waaraan wij ons strikt houden.

Hier kunt dit regelement inzien en downloaden

Acnes Foundation op Facebook

De Acnes Foundation heeft een eigen Facebook pagina. Hier doen wij berichtgeving omtrent de Acnes Foundation, Zoals wanneer er een nieuw blog van een van de deelnemende artsen uit het Acnes Foundation Netwerk online staat, of als er nieuwe ontwikkeling binnen het netwerk zijn. De Acnes Foundation en de samenwekende Zorg Centra uit het Acnes Netwerk publiceren alleen op deze facebookpagina. Met alle overige pagina's en/of fora heeft de Acnes Foundation geen enkele samenwerking en zijn de daarop geplaatste berichten geheel en al voor rekening van de beheerders hiervan.

©2017 Acnes Foundation. Patiënten Platform All Rights Reserved.

Search